BESİ YEMLERİ

Besi Hayvanlarının Beslenmesine İlişkin Temel Bilgiler, Tavsiyeler ve Uygulamalar

 • Kültür ırkı hayvanların besi kabiliyeti yerli ırklara göre yüksektir.
 • Erkek hayvanlar dişi hayvanlara göre daha iyi besi tutarlar.
 • Genç hayvanların canlı ağırlık artışları kas şeklinde; yaşlı hayvanların canlı ağırlık artışları yağ şeklinde olur. Bu nedenle besiye alınacak hayvanların yaşlarının yüksek olması daha maliyetli bir besi gerektirir. Dolayısıyla en karlı besiciliğin genç hayvan besisi olduğunu unutmayınız.
 • Besi için dışarıdan satın alınan hayvanların sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca besi proğramına almadan önce iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalıdır.
 • Besi hayvanlarını ağırlıklarına göre gruplandırarak besleme proğramı uygulayınız.
 • Belirli aralıklarla hayvanlarınızı tartınız. Gelişme göstermeyenleri ayıklayınız.
 • Süratli canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az %15 en fazla %20 oranında kaba yem veriniz.
 • Besi için dışarıdan satın alınan ve nasıl bir beslenme proğramı uygulandığı bilinmeyen besi hayvanlarına kaba yem ağırlıklı bir yem geçiş proğramıdan sonra fabrika yemi veriniz.
 • Buzağılık döneminde iyi bir bakım beslenme geçirmiş. İskelet çatısı kurulmuş, ancak daha sonra hastalık dışı nedenlerle (açlık, bakımsızlık, stres vb.) cılız kalmış hayvanlar gerekli şartlar sağlanıp beslendiklerinde yaşıtlarına göre daha hızlı besi performansı (telafi besisi) sağlarlar. Ayrıca bu hayvanlar cılız ve hafif olduğundan normal gelişmiş yaşıtlarına göre daha ucuz satın alınırlar.
 • Derin, geniş ve uzun gövdeli, küçük başlı kısa boyunlu, geniş ve düz sırtlı, geniş ve uzun sağrılı hayvanlar besiye daha elverişlidir.
 • Besinin erken yada geç bitirilmesi istenmez. Besiye gerekenden daha önce son vermek hem karlılığı hemde üretimi azaltır. Uygun besi sonu ağırlığına ulaşıldığı halde besiye devam edilmesi, besinin erken bitirilmesinden daha zararlı olabilir.
 • Kültür ırkı sığırlar için uygun besi sonu ağırlığı 550-600kg arası kabul edilir.
TOSUNCUK
TOSUNAĞA
TOSUNPAŞA
ALIMLI
Copyright TELLİOĞLU Her Hakkı Saklıdır | © 2016 - DESIGNED BY MaviPiksel