Gıda Güvenliği Politikamız

Gıda Güvenliği Politikamız


İlgili taraf ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olup bunların temini için ödün vermeden çalışacağımızı,
Hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması için gerekli çalışmaları yürüteceğimizi,
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin geleceği ve gelişmesi açısından insan ve insan kaynaklarına gereken önemi vermek suretiyle tüm çalışanlarımıza gerekli eğitim ve kaynak desteği vereceğimizi,
İlgili yasal, düzenleyici şartlara ve müşterilerimizin gerekliliklerine uygun olarak gıda güvenliği şartlarına uymayı,
Gıda güvenliği politikamızın kuruluşumuz çalışanları ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesini sağlamayı,
Gıda zinciri içindeki rolümüzde; gıda güvenliği risklerini belirlemeyi ve en aza indirilmesini sağlamayı,
Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, yaygınlaştırılmasını ve sürekli iyileştirilmesini, beyan ve taahhüt ederiz.