Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


İşbu “www.tellioglu.com.tr Site Aydınlatma Metni” 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Tellioğlu”, “Veri Sorumlusu”) tarafından https:// www.tellioglu.com.tr aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. “www.tellioglu.com.tr” sitesi kapsamında; IP adresiniz, log kayıtlarınız, 5651 sayılı Kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

İletişim sekmesi üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde; adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, tarafımıza ilettiğiniz mesaj, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; talep/şikayetlerin takibi ve değerlendirilmesi; iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilen alınması ve değerlendirilmesi amaçları ile işlenecektir.

Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve ilgili mevzuatı gereği yetkili makamların talep etmesi halinde talebin yerine getirilmesi amaçlarıyla adli makamlar ve ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan kişisel verileriniz, tamamen otomatik yollarla internet sitemiz aracılığıyla elde edilerek; KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Bursa Yolu 17. Km. Yeniköy Mevkii, Yeniköy / Balıkesir, Türkiye adresine yazılı olarak veya tellioglu@tellioglu.com.tr e-posta yoluyla iletebilirsiniz.