Balıkesir Hububat Lisanslı Depoculuk

Balıkesir Hububat Lisanslı Depoculuk Balıkesir Hububat Lisanslı Depoculuk


Balıkesir Lisanslı Depoculuk 120 ton/saat aktif doldurma boşaltma kapasitede ve 21. 000 TON depolama kapasitesindedir.
Teknolojik olarak dış alan ve depo içi hava sıcaklığı ve rutubeti sıcaklık hücreleri ile ölçülebilmektedir. Bu sayede düzenli olarak havalandırması yapılabilmektedir. 
Otomatik ilaçlama sistemi sayesinde ise depo zararlılarının mücadelesi sağlıklı şekilde yapılmaktadır. Ham madde silolarında tamamen otomasyon ile dolum ve boşaltım bulunmaktadır.
 
Lisanslı depoculuk sistemi nedir?
 
- Depolamaya uygun nitelikte ve standardize edilebilmesi mümkün olan tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen laboratuarlarca belirlenmesini,
- Modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını,
- Bu ürünlerin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla; uluslararası alanda da faaliyet gösterebilecek nitelikteki ürün ihtisas borsasında yapılmasını öngören bir sistemdir.