GELECEK BİR BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

Anasayfa / Ürünler / GELECEK BİR BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

GELECEK BİR BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

Ürünler'e Dön

GELECEK BİR BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

5. gün-8 haftalık yaşlar arasındaki dişi ve erkek buzağıların, sütten kesime kadar beslenmesinde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip, bir buzağı başlangıç yemidir.
 
Faydaları
 
Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral birleşimi ile yeni doğan buzağılarda süratli canlı ağırlık ve boy artışı sağlar.
 
İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
 
Buzağının bağışıklık sistemini güçlendirip yaşama gücünü artırarak buzağı kayıplarını azaltır.
 
Lezzetli ve iştah açıcı özelliği sayesinde yem tüketimini artırır.
 
Özel formülü sayesinde rumen (işkembe) duvarı (papilla) gelişimini hızlandırır.
 
Buzağılarda daha kolay ve erken sütten kesime imkan sağlar.
 
Fonksiyonel bir rumene (işkembeye) geçişi hızlandırır. Böylece buzağıların yemden yararlanmasının artması sonucu daha ekonomik bir beslemeye imkan sağlayarak işletme kazancını artırır.
 
Erkek buzağıların daha kısa sürede kesim ağırlığına ulaşmasını sağlar.
 
İçeriğinde buzağı sağlığı için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.
 
Kullanım Şekli
 
Buzağılara doğumu takiben mutlaka ilk yarım saat içersinde canlı ağırlığın %6’sı düzeyinde yaklaşık 2.5 lt ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir. Bunu takip eden 1. günün diğer sürecinde canlı ağırlığın %4-6’sı kadar yaklaşık 1.5-2.5 lt ağız sütü (kolostrum) 2-3 öğünde içirilmelidir.
 
Buzağılara 2-5. günde canlı ağırlığın %10’u kadar yaklaşık 4 lt ağız sütü (kolostrum) 2-3 öğünde içirilmelidir.
 
Buzağıların önünde 5. günden itibaren içebileceği şekilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulundurulmalıdır.
 
GELECEK BİR BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ, 5. günden sütten kesinceye kadarki dönemde (8. hafta) buzağıların önünde serbest olarak bulundurulmalıdır.
 
Buzağıların önüne, 4. haftadan sonra serbest olarak yiyebileceği şekilde, 1/10 çiçeklenme döneminde hasat edilmiş yonca kuru otu konulmalıdır. Bu dönemde herhangi bir nedenle yonca kuru otu verilemiyorsa iyi kaliteli çayır kuru otu verilmeli asla mecbur kalınmadıkça saman gibi kötü kaliteli kaba yem verilmemelidir.
 
Dört aylık yaştan küçük buzağılara su içeriği yüksek silaj, posalar ve taze mera otları verilmemelidir.
 
Buzağılara 7. haftadan itibaren günlük verilen süt miktarı azaltılır. 8. hafta da verilen günlük öğün sayısı ikiden bire düşürülür. 8. hafta sonunda buzağı, ortalama günlük üç gün üst üste 700-900 gr GELECEK BİR BUZAĞI BAŞLANGIÇ yemi tükettiğinde sütten kesilerek GELECEK İKİ BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ’ne geçilir.
 
Su içeriği yüksek silajlar, posalar ve taze mera otları gibi kaba yemler, işkembede hem fazla yer kaplayıp karın sarkıklığına sebep olacağından, hem de tam olarak değerlendirilemediğinden dolayı dört aylık yaştan küçük buzağılara verilmemelidir.


Yaş Yaklaşık Canlı Ağırlık (Kg) Ağız Sütü Kolostrum (Gün) Süt veya Buzağı Maması (Gün) Övünç Bir Yonca yada Kuru Çayır Otu Su
Doğumu Takip İlk Yarım Saat İçinde 40 Canlı Ağırlığın %6'sı Kadar (Yaklaşık 2,5 lt) - - - -
1.Günün Diğer Sürecinde 40 Canlı Ağırlığın %4-6'sı Kadar (Yaklaşık 1.5-2.5 lt) 2-3 öğünde - - - -
2-5. Gün 40 Canlı Ağırlığın %10'u Kadar (Yaklaşık 4 lt) 2-3 öğünde - - - -
5.Gün-1.Hafta 42 - Canlı Ağırlığın %10'u Kadar (Yaklaşık 4-4.5 lt) 2-3 öğünde Serbest - Serbest
2.Hafta 47 - Canlı Ağırlığın %10'u Kadar (Yaklaşık 4.5-5 lt) 2-3 öğünde Serbest - Serbest
3-4 Hafta 52-57 - Canlı Ağırlığın %10'u Kadar (Yaklaşık 5-5.5 lt) 2-3 öğünde Serbest - Serbest
5-6 Hafta 63-69 - Canlı Ağırlığın %10'u Kadar (Yaklaşık 6-6.5 lt) 2-3 öğünde Serbest Serbest Serbest
7. Hafta 75 - 4 lt. 2 öğünde Serbest Serbest Serbest
8.Hafta 81 - 2 lt tek öğünde 700-900 gr Övünç Bir Buzağı Başlangıç yemi tüketiminde sütten kesim yapılır. Serbest Serbest Serbest
GELECEK BİR BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ
Temel Besin Maddeleri
Kuru Madde (en az) %88
Ham Protein (en az) %17
Ham Selüloz (en çok) %12
Ham Kül (en çok) %9
Ham Yağ (en az-en çok) %3-6
Kalsiyum (en az-en çok) %1-1,2
Fosfor (en az) %0,6
Sodyum (en az-en çok) %0,2-0,5
Vitamin A (en az) 18000 iu/kg
Vitamin D3 (en az) 4500 iu/kg
Vitamin E (en az) 52,5 mg/kg