ŞAHANE MISIR SİLAJ SÜT YEMİ

Anasayfa / Ürünler / ŞAHANE MISIR SİLAJ SÜT YEMİ

ŞAHANE MISIR SİLAJ SÜT YEMİ

Ürünler'e Dön

ŞAHANE MISIR SİLAJ SÜT YEMİ

Enerjice zengin kaba yem ve tahıl kırmalarının kullanıldığı durumda toplam rasyonun enerji protein dengesini oluşturarak orta ve yüksek verimli sağmal ineklerin, tüm sağım döneminde kullanılabilen üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, bir süt yemidir.
 
Faydaları
 
Toplam rasyonda kullanılan, enerjice zengin diğer hammaddelerle iyi bir enerji protein dengesi oluşturarak enerjinin daha aktif kullanılmasını mümkün kılar.
 
Özellikle kaba yem olarak mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl hasılları ve tahıl kırmalarının kullanıldığı rasyonlarda dengeli bir protein-enerji yapısı oluşturarak, içeriğindeki zengin vitamin ve mineral bileşimi ile kısa sürede hayvanlarınızın süt verimi ve kalitesini, genetik kabiliyeti oranında üst düzeye çıkararak uzun süreli yüksek seviyede süt üretimi sağlar ve işletmenin kazancını artırır.
 
Yüksek By-Pass protein, nişasta içeriği ve sağlıklı enerji düzeyi ile enerjice zengin kaba yemlerle toplam rasyonda dengeli bir enerji-protein dengesi oluşturarak beslenmeye bağlı sakin kızgınlık, düzensiz kızgınlık, kızgınlık göstermeme, döl tutmama problemlerini ortadan kaldırır. Böylelikle yüksek verimli sağmal ineklerin, damızlıkta kalma yaşını ve buzağılama sayısını artırarak uzun süre ekonomik kullanıma imkan sağlar.
 
Rumende hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta içeriği bakımından dengelenmiş olup beslemeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar.
 
Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir. İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.
 
Kullanım Şekli
 
Eğer ŞAHANE MISIR SİLAJ SÜT YEMİ’ ne yeni başlanıyorsa veya başka bir süt yeminden geçiş yapılıyorsa inekler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
 
ŞAHANE MISIR SİLAJ SÜT YEMİ toplam rasyon içerisine katılarak verilmesi en doğru olanıdır. Bu şekilde verilmiyorsa günde en az 3-4 öğünde verilmelidir.
 
İneklerinizin önünde 24 saat temiz ve taze su bulundurunuz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda kışın en az 3, yazın 4-5 öğün sulama yapılmalıdır.
 
Dengeli bir besleme ve iyi bir rumen (işkembe) sağlığı için, konsantre yemin (fabrika yemi, tahıl kırması vb.) toplam rasyona sağlamış olduğu kuru madde miktarı %55’i geçmemelidir. Başka bir anlatımla toplam rasyonun kuru maddesinin en az %45’i kaba yemden sağlanmalıdır.
 
Hayvan başına günlük verilecek ŞAHANE MISIR SİLAJ SÜT YEMİ miktarı ineğin canlı ağırlığına, süt verimine, sütün içeriğine, verilen diğer kaba yemlerin kalitesine ve miktarına göre değişim göstermektedir. Tablodaki besleme programını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kullanım için, TELLİOĞLU YEM Bölge satış Müdürüne veya Yetkili Bayi’mize başvurunuz.


  Yemler ( kg / Gün)
  Konstare Yemler Kaba Yemler
Süt Verimi (Kg/Gün) Şahane Mısır Silaj Tahıl Kırması Saman yada Kuru Ot Mısır Silajı
10 5,25 - 4-6 8
4,75 1 4-6 8
15 7 - 4-6 15
6,5 2 4-6 10
20 9,25 - 4-6 13
8,5 2 4-6 10
25 11,25 - 4-6 16,5
10,25 2 4-6 20
27 12 - 4-6 21
11 2 4-6 20
ŞAHANE MISIR SİLAJ SIĞIR SÜT YEMİ
Temel Besin Maddeleri
Kuru Madde (en az) %88
Ham Protein (en az) %21
Ham Selüloz (en çok) %13
Ham Kül (en çok) %11
Ham Yağ (en az-en çok) %3,5-6
Kalsiyum (en az-en çok) %1-1,5
Fosfor (en az-en çok) %0,75
Sodyum (en az-en çok) %0,2-0,5
Vitamin A (en az) 12000 iu/kg
Vitamin D3 (en az) 3000 iu/kg
Vitamin E (en az) 35 mg/kg