İDOL SÜT YEMİ

Anasayfa / Ürünler / İDOL SÜT YEMİ

İDOL SÜT YEMİ

Ürünler'e Dön

İDOL SÜT YEMİ

Muhteşem döl süt yemi, yüksek verimli sağmal ineklerin ihtiyaçları olan tüm besin maddelerinin karşılanması ve özellikle beslenmeye bağlı döl tutmama problemlerinin önüne geçilmesi için doğum öncesi yirminci günden başlayarak sağım döneminin ilk yüz gününe kadar kullanılan, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip bir süt yemidir.
 
Faydaları
 
Yüksek By-Pass protein, nişasta içeriği ve sağlıklı enerji düzeyi ile beslenmeye bağlı sakin kızgınlık, düzensiz kızgınlık, kızgınlık göstermeme, döl tutmama problemlerini ortadan kaldırır. Böylelikle yüksek verimli sağmal ineklerin, damızlıkta kalma yaşını ve buzağılama sayısını artırarak uzun süre ekonomik kullanımına imkan sağlar.
 
Rumende hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta içeriği bakımından dengelenmiş olup beslenmeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar.
 
Yüksek düzeyde vitamin ve organik mineral içeriği ile yüksek verimli sağmal ineklerin döl performansını artırır, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar, tırnak deformasyonu ve beslenmeden kaynaklanan topallığa neden olan ayak çürüğünün önlemesine yardımcı olur ayrıca topallıktan doğan verim kayıplarını önler.
 
Doğum sonrası yumurtalıkların hızla çalışmasını sağlar ve yumurtalık kisti oluşma riskini azaltır.
 
İlk tohumlanmada gebe kalma oranını artırır.
 
Doğum sonrası yavru zarının (sonun, eşin, tenin) atılmasını kolaylaştırır.
 
Yaz aylarında görülen sıcaklık stresini ve olumsuz etkilerini azaltır.
 
İneklerin genetik süt verim kabiliyetlerini ortaya çıkartarak, toplam sağım döneminde maksimum süt verimi sağlar ve işletme kazancını artırır.
 
Doğum sonrası sağmal ineklerde süt veriminin hızlı artışına karşılık özellikle yaz aylarında kuru madde alımındaki yetersizliğin ineğin vücudunda oluşturmuş olduğu negatif enerji dengesinin ortaya çıkaracağı aşırı kilo kaybını engelleyip, vücut kondisyonunun korunmasını sağlayarak vücut direncini artırır. Böylelikle doğum sonrası metritis (rahim iltihabı) ve mastitis (meme iltihabı) problemlerini belirgin bir şekilde azaltır.
 
Yüksek verimli sağmal ineklerde daha az konsantre (fabrika yemi) yem kullanımını sağlayarak rumen asidozu (işkembe asitlenmesi) riskini düşürür.
 
Lezzetli ve iştah açıçı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir. Kuru madde tüketim yetersizliği sonucu ortaya çıkabilecek metabolik hastalıklarla (ketozis - süt humması gibi) mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.
 
Yüksek verimli sağmal ineklerin toplam rasyonunda daha fazla kaba yem kullanım imkanı sağlar. Bu durum onların daha sağlıklı bir sağım dönemi geçirmesini sağlayarak üretilen sütün kuru madde ve yağ oranını artırır.
 
Üretilen sütün somatik hücre sayısında azalma sağlar.
 
Her türde kaba ve konsantre yem ile birlikte güvenli ve yüksek performanslı toplam rasyon kurulumuna uygun bir formül yapısına sahiptir.
 
İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.
 
Kullanım Şekli
 
Eğer ŞAHESER DÖL SÜT YEMİ’ne yeni başlanıyorsa veya başka bir süt yeminden geçiş yapılıyorsa inekler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
 
ŞAHESER DÖL SÜT YEMİ toplam rasyon içerisine katılarak hayvana verilmesi en doğru olanıdır. Bu şekilde verilmiyorsa günde en az 3-4 öğünde verilmelidir.
 
Yüksek süt verimli sağmal ineklerin doğum öncesi 20. gününden kullanımına başlanarak sağım döneminin ilk 100 gününe kadar kullanılır.
 
En iyi sonucu alabilmek için ŞAHESER DÖL SÜT YEMİ tek konsantre yem kaynağı olarak kullanılmalıdır. İşletme ve rasyon şartları dikkate alındığında diğer süt yemlerine ilave olarakta kullanılabilmektedir.
 
Kuru dönemin son haftasına gelindiğinde ŞAHESER DÖL SÜT YEMİ hayvan başına günlük 5 kg verilir.
 
İneklerinizin önünde 24 saat temiz ve taze su bulundurunuz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda kışın en az 3, yazın 4-5 öğün sulama yapılmalıdır.
 
Dengeli bir besleme ve iyi bir rumen (işkembe) sağlığı için konsantre yemin (fabrika yemi, tahıl kırması vb.) toplam rasyona sağlamış olduğu kuru madde miktarı %55’i geçmemelidir. Başka bir anlatımla toplam rasyonun kuru maddesinin en az %45’i kaba yemden sağlanmalıdır.
 
Hayvan başına günlük verilecek ŞAHESER DÖL SÜT YEMİ miktarı ineğin canlı ağırlığına, süt verimine, sütün içeriğine, verilen kaba ve konsantre yemin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Tablodaki besleme programını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kullanım için, TELLİOĞLU YEM Bölge Satış Müdürü’ne veya Yetkili Bayi’mize başvurunuz.


  Yemler ( kg / Gün)
  Konstare Yemler Kaba Yemler
Süt Verimi (Kg/Gün) Şaheser Döl Dahi Mısır Silajı Yonca Kuru Otu Saman
25 4 7 10 - 7
4 7 10 4 2
4 7 10 5,5  
9,2 - 10 - 7
9 - 10 4 2
9 - 10 5,5 -
30 5 7 17,5 - 7
5 7 17,5 4 2
5 7 17,5 5,5 -
11 - 17,5 - 7
10 - 17,5 4 2
10 - 17,5 5,5 -
35 6 7,5 25 - 6,5
6 6,7 25 4 2,5
6 6,25 25 5,5 -
12 - 25 - 6,5
10,75 - 25 4 2,5
10,5 - 25 6,5 -
40 10 5 24 - 6
10 4,5 24 4 2
10 4 24 6 -
13,5 - 24 - 6,5
12,75 - 25 4 2,5
12,5 - 25 6,5 -
ŞAHESER DÖL SIĞIR SÜT YEMİ
Temel Besin Maddeleri
Kuru Madde (en az) %88
Ham Protein (en az) %24
Ham Selüloz (en çok) %10
Ham Kül (en çok) %10
Ham Yağ (en az-en çok) %6,5-9
Kalsiyum (en az-en çok) %1,2-1,5
Fosfor (en az-en çok) %0,9
Sodyum (en az-en çok) %0,35-0,75
Vitamin A (en az) 24000 iu/kg
Vitamin D3 (en az) 6000 iu/kg
Vitamin E (en az) 100 mg/kg
Niasin 600 mg/kg