ŞAHESER SÜT YEMİ

Anasayfa / Ürünler / ŞAHESER SÜT YEMİ

ŞAHESER SÜT YEMİ

Ürünler'e Dön

ŞAHESER SÜT YEMİ

Süt yemine ilave olarak mısır silajı, buğdaygil silajı ve tahıl kırmalarının verildiği yüksek verimli sağmal ineklerde, tüm sağım döneminde kullanılabilecek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip bir süt yemidir.
 
Faydaları
 
Özel olarak düzenlenmiş formülü ile işletmenizde kullanılan mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları , tahıl hasılları, tahıl kırmaları ve pancar posaları gibi yem maddelerinin kullanıldığı işletmelerde daha dengeli besleme ile işletmenizin kazancını artırır.
 
Yüksek By-Pass protein, nişasta içeriği ve sağlıklı enerji düzeyi ile beslenmeye bağlı sakin kızgınlık, düzensiz kızgınlık, kızgınlık göstermeme, döl tutmama problemlerini ortadan kaldırır. Böylelikle yüksek verimli sağmal ineklerin, damızlıkta kalma yaşını ve buzağılama sayısını artırarak uzun süre ekonomik kullanımına imkan sağlar.
 
Rumende hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta içeriği bakımından dengelenmiş olup beslenmeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar.
 
Yüksek verimli sağmal sığırların ihtiyaçlarını gidererek uzun süre yüksek verimde kalmasını sağlar. Böylelikle toplam sağım dönemi süt üretimini artırır.
 
Doğum sonrası sağmal ineklerde süt veriminin hızlı artışına karşılık özellikle yaz aylarında kuru madde alımındaki yetersizliğin ineğin vücudunda oluşturmuş olduğu negatif enerji dengesinin ortaya çıkaracağı aşırı kilo kaybını engelleyip, vücut kondisyonunun korunmasını sağlayarak vücut direncini artırır. Böylelikle doğum sonrası metritis (rahim iltihabı) ve mastitis (meme iltihabı) problemlerini belirgin bir şekilde azaltır.
 
Lezzetli ve iştah açıçı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir. Kuru madde tüketim yetersizliği sonucu ortaya çıkabilecek metabolik hastalıklarla (ketozis - süt humması gibi) mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.
 
Yüksek verimli sağmal ineklerin toplam rasyonunda daha fazla kaba yem kullanım imkanı sağlar. Bu durum onların daha sağlıklı bir sağım dönemi geçirmesini sağlayarak üretilen sütün kuru madde ve yağ oranını artırır.
 
Her türde kaba ve konsantre yem ile birlikte güvenli ve yüksek performanslı toplam rasyon kurulumuna uygun bir formül yapısına sahiptir. İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.
 
Kullanım Şekli
 
Eğer ŞAHESER SÜT YEMİ’ ne yeni başlanıyorsa veya başka bir süt yeminden geçiş yapılıyorsa inekler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
 
ŞAHESER SÜT YEMİ toplam rasyon içerisine katılarak verilmesi en doğru olanıdır. Bu şekilde verilmiyorsa günde en az 3-4 öğünde verilmelidir.
 
İneklerinizin önünde 24 saat temiz ve taze su bulundurunuz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda kışın en az 3, yazın 4-5 öğün sulama yapılmalıdır.
 
Dengeli bir besleme ve iyi bir rumen (işkembe) sağlığı için, konsantre yemin (fabrika yemi, tahıl kırması vb.) toplam rasyona sağlamış olduğu kuru madde miktarı %55’i geçmemelidir. Başka bir anlatımla toplam rasyonun kuru maddesinin en az %45’i kaba yemden sağlanmalıdır.
 
Hayvan başına günlük verilecek ŞAHESER SÜT YEMİ miktarı ineğin canlı ağırlığına, süt verimine, sütün içeriğine, verilen diğer kaba yemlerin kalitesine ve miktarına göre değişim göstermektedir. Tablodaki besleme programını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kullanım için, TELLİOĞLU YEM Bölge satış Müdürüne veya Yetkili Bayi’mize başvurunuz.


  Yemler ( kg / Gün)
  Konstare Yemler Kaba Yemler
Süt Verimi (Kg/Gün) Şaheser Tahıl Kırması Saman yada Kuru Ot Mısır Silajı
20 8 - 4-6 15
7 2 4-6 10
25 10 - 4-6 20
9 2 4-6 20
30 12 - 4-6 20
11 2 4-6 20
35 14 - 4-6 25
12,5 2 4-6 25
ŞAHESER SIĞIR SÜT YEMİ
Temel Besin Maddeleri
Kuru Madde (en az) %88
Ham Protein (en az) %22
Ham Selüloz (en çok) %11
Ham Kül (en çok) %9
Ham Yağ (en az-en çok) %4-7
Kalsiyum (en az-en çok) %0,9-1,10
Fosfor (en az-en çok) %0,80
Sodyum (en az-en çok) %0,2-0,5
Vitamin A (en az) 24000 iu/kg
Vitamin D3 (en az) 6000 iu/kg
Vitamin E (en az) 70 mg/kg