TOSUNAĞA BESİ YEMİ

Anasayfa / Ürünler / TOSUNAĞA BESİ YEMİ

TOSUNAĞA BESİ YEMİ

Ürünler'e Dön

TOSUNAĞA BESİ YEMİ

Her yaştaki besiye alınmış sığırların tüm besi dönemi boyunca besin madde ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak üzere kullanılabilecek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, kısa sürede yüksek canlı ağırlık artışı sağlayan, karkas kalitesi ve randımanı üzerine olumlu etki sağlayan, sığır besi yemidir. Faydaları Dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral birleşimi ile besi sığırlarında genetik kabiliyet oranında en yüksek canlı ağırlık artışı sağlayarak işletmenizin kazancını artırır. Özel formülü nedeniyle her türlü kaba yem ile tahıl desteği gerektirmeden hedeflenen besi sonu canlı ağırlığına en kısa sürede ulaşımı sağlar. Yüksek sindirilebilirliğe sahip yapısı ile yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı üst düzeyde olan bir yemdir. Özel formülü ile içerdiği nişasta, rumende (işkembe) hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta bakımından dengelenmiş olup yoğun besiye bağlı sindirim sistemi ve metabolizma hastalıklarının ortaya çıkmasına engel olur. Özel formulü sayesinde besi hayvanlarının yağlanma oranını minimize eder, hızlı bir kas gelişimi yanı sıra mozaik yağ dağılımı ( kas içi yağ dağılımı) sağlar, karkas kalitesi ve randımanını artırır. Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir. İçeriğinde hayvan sağlığı ve besi için uygun yem katkıları mevcuttur. Kullanım Şekli Eğer TOSUNAĞA BESİ YEMİ’ne yeni başlanıyorsa veya başka bir besi yeminden geçiş yapılıyorsa inekler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır. TOSUNAĞA YEMİ, kaba yemle birlikte besi sığırlarına yiyebildiği kadar serbest biçimde verilmesi en doğru olandır. Bu şekilde verilemiyorsa günde en az 3-4 ögünde verilmelidir. Hızlı bir canlı ağırlık artışı ve iyi bir rumen (işkembe) sağlığı için kuru madde esasına göre en az %15 en fazla %20 oranında kaba yem verilmelidir. Besi hayvanlarınızın önünde 24 saat temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Kısa süreli ve hızlı besi yapılan işletmelerde tüm besi döneminde rahatlıkla kullanılabileceği gibi uzun süreli besinin özellikle kesim öncesi son 2-3 aylık döneminde de daha başarılı bir besi performansı için kullanılır. Hayvan başına günlük verilecek TOSUNAĞA BESİ YEMİ miktarı, ineğin canlı ağırlığına verilen kaba ve konsantre yemin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Tablodaki besleme proğramını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğimiz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kullanım için, TELLİOĞLU YEM Bölge Satış Müdürü’ne veya Yetkili Bayi’mize başvurunuz.


  Yemler ( kg / Gün)
Canlı Ağırlık (kg) Konsantre Yemler Kaba Yemler
  Tosunağa Mısır Silajı Saman
200 4,3 4 0,5
4,0 - 1-2
250 5,8 4 0,5
4,8 - 2-2,5
300 5,9 6 1
5,6 - 2-2,5
350 6,1 8 1
7,2 - 2-2,5
400 6,9 9 1-1,5
8,2 - 2-2,5
450 7,8 9 1-1,5
8,8 - 2-2,5
500 7,6 12 1-1,5
10 - 4
550 9,6 12 1-1,5
10,4 - 2-2,5