TOSUNPAŞA KONSANTRE BESİ YEMİ

Anasayfa / Ürünler / TOSUNPAŞA KONSANTRE BESİ YEMİ

TOSUNPAŞA KONSANTRE BESİ YEMİ

Ürünler'e Dön

TOSUNPAŞA  KONSANTRE BESİ YEMİ

Arpaya dayalı besiciliğin yapıldığı, her yaştaki besiye alınmış sığırlarda arpa kırmasının eksikliklerini gidererek, tüm besi dönemi boyunca besin madde ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir şekilde karşılayan, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, kısa sürede canlı ağırlık artışı sağlayan, karkas kalitesi ve randımanı üzerine olumlu etki sağlayan, arpa konsantre sığır besi yemidir.
 
Faydaları
 
Dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral birleşimi ile besi sığırlarında genetik kabiliyet oranında en yüksek canlı ağırlık artışı sağlayarak işletmenizin kazancını artırır.
 
Özel formülü nedeniyle yetiştiricinin elindeki arpa kırmasının en ekonomik biçimde et verimine dönüşmesine imkan verir.
 
Yüksek sindirilebilirliğe sahip yapısı ile yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı üst düzeyde olan bir yemdir.
 
Özel formülü ile içerdiği nişasta, rumende (işkembe) hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta bakımından dengelenmiş olup yoğun besiye bağlı sindirim sistemi ve metabolizma hastalıklarının ortaya çıkmasına engel olur.
 
Besi hayvanında yağlanma oranını minimize eder, hızlı bir kas gelişimi yansıra mozaik yağ dağılımı (kas içi yağ dağılımı) sağlar, karkas kalitesini ve randımanını artırır,
 
Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.
 
İçeriğinde hayvan sağlığı ve besi için uygun yem katkıları mevcuttur.
 
Kullanım Şekli
 
Eğer TOSUNPAŞA KONSANTRE BESİ YEMİ’ne yeni başlanıyorsa veya başka bir besi yeminden geçiş yapılıyorsa inekler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlamalıdır.
 
TOSUNPAŞA KONSANTRE BESİ YEMİ’nin besin madde içeriği arpa ile birlikte kullanılmaya göre hazırlandığından dolayı besleme tekniği açısından TEK BAŞINA kullanılması asla tavsiye edilmez.
 
TOSUNPAŞA KONSANTRE BESİ YEMİ ile birlikte kullanılacak arpa, 3-4 parçaya kırılmış veya ezme şeklinde olması tavsiye edilir.
 
Hızlı bir canlı ağırlık artışı ve iyi bir rumen (işkembe) sağlığı için kuru madde esasına göre en az %15 en fazla %20 oranında kaba yem verilmelidir.
 
Besi hayvanlarınızın önünde 24 saat temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
 
Hayvan başına günlük verilecek TOSUNPAŞA KONSANTRE BESİ YEMİ miktarı sabit 2kg’dır. Besi sığırının canlı ağırlığına, verilen kaba yemin miktarına ve kalitesine göre arpa miktarı kademeli olarak artış göstermektedir. Tablodaki besleme proğramını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kullanım için, TELLİOĞLU YEM Bölge Satış Müdürü’ne veya Yetkili Bayi’mize başvurunuz.
 
Besi Hayvanlarının Beslenmesine İlişkin Temel Bilgiler, Tavsiye ve Uygulamalar
Kültür ırkı hayvanların besi kabiliyeti yerli ırklara göre yüksektir.
 
Erkek hayvanlar dişi hayvanlara göre daha iyi besi tutarlar.
 
Genç hayvanların canlı ağırlık artışları kas şeklinde; yaşlı hayvanların canlı ağırlık artışları yağ şeklinde olur. Bu nedenle besiye alınacak hayvanların yaşlarının yüksek olması daha maliyetli bir besi gerektirir. Dolayısıyla en karlı besiciliği genç hayvan besisi olduğunu unutmayınız.
 
Besi için dışarıdan satın alınan hayvanların sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca besi proğramına almadan önce iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalıdır.
 
Besi hayvanlarını ağırlıklarına göre gruplandırarak besleme proğramı uygulayınız.
 
Belirli aralıklarla hayvanlarınızı tartınız. Gelişme göstermeyenleri ayıklayınız.
 
Süratli canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az %15 en fazla %20 oranında kaba yem veriniz.
 
Besi için dışarıdan satın alınan ve nasıl bir beslenme proğramı uygulandığı bilinmeyen besi hayvanlarına kaba yem ağırlıklı bir yem geçiş proğramıdan sonra fabrika yemi veriniz.
 
Buzağılık döneminde iyi bir bakım beslenme geçirmiş. İskelet çatısı kurulmuş, ancak daha sonra hastalık dışı nedenlerle (açlık, bakımsızlık, stres vb.) cılız kalmış hayvanlar gerekli şartlar sağlanıp beslendiklerinde yaşıtlarına göre daha hızlı besi performansı (telafi besisi) sağlarlar. Ayrıca bu hayvanlar cılız ve hafif olduğundan normal gelişmiş yaşıtlarına göre daha ucuz satın alınırlar.
 
Derin, geniş ve uzun gövdeli, küçük başlı kısa boyunlu, geniş ve düz sırtlı, geniş ve uzun sağrılı hayvanlar besiye daha elverişlidir.
 
Besinin erken yada geç bitirilmesi istenmez. Besiye gerekenden daha önce son vermek hem karlılığı hemde üretimi azaltır. Uygun besi sonu ağırlığına ulaşıldığı halde besiye devam edilmesi, besinin erken bitirilmesinden daha zararlı olabilir.
 
Kültür ırkı sığırlar için uygun besi sonu ağırlığı 550-600 kg arası kabul edilir.