ÜSTÜN SÜT YEMİ

Anasayfa / Ürünler / ÜSTÜN SÜT YEMİ

ÜSTÜN SÜT YEMİ

Ürünler'e Dön

ÜSTÜN SÜT YEMİ

Orta verimli sağmal ineklerde, tüm sağım döneminde veya ileri sağım dönemine ulaşmış süt sığırlarında kullanılabilecek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip bir süt yemidir.
 
Faydaları
 
Dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile kısa sürede hayvanlarınızın süt verimi ve kalitesini, genetik kabiliyeti oranında üst düzeye çıkararak uzun sürede yüksek seviyede süt üretimi sağlar ve işletmenin kazancını artırır.
 
Yüksek By-Pass protein, nişasta içeriği ve sağlıklı enerji düzeyi ile beslenmeye bağlı sakin kızgınlık, düzensiz kızgınlık, kızgınlık göstermeme, döl tutmama problemlerini ortadan kaldırır. Böylelikle ineklerin, damızlıkta kalma yaşını ve buzağılama sayısını artırarak uzun süreli ekonomik kullanımına imkan sağlar.
 
Rumende hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta içeriği bakımından dengelenmiş olup beslenmeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar.
 
Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımı yükseltir.
 
Doğum sonrası ortaya çıkan yıpranma ve kayıpları hızla telafi eder. İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.
 
Kullanım Şekli
 
Eğer ÜSTÜN SÜT YEMİ’ne yeni başlanıyorsa veya başka bir süt yeminden geçiş yapılıyorsa inekler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
 
ÜSTÜN SÜT YEMİ toplam rasyon içerisine katılarak hayvana verilmesi en doğru olanıdır. Bu şekilde verilmiyorsa günde en az 3-4 öğünde verilmelidir.
 
İneklerinizin önünde 24 saat temiz ve taze su bulundurunuz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda kışın en az 3, yazın 4-5 öğün sulama yapılmalıdır.
 
Dengeli bir besleme ve iyi bir rumen (işkembe) sağlığı için, konsantre yemin (fabrika yemi, tahıl kırması vb.) toplam rasyona sağlamış olduğu kuru madde miktarı %55’i geçmemelidir. Başka bir anlatımla toplam rasyonun kuru maddesinin en az %45’i kaba yemden sağlanmalıdır.
 
Hayvan başına günlük verilecek ÜSTÜN SÜT YEMİ miktarı ineğin canlı ağırlığına, süt verimine, sütün içeriğine, verilen kaba ve konsantre yemin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Tablodaki besleme proğramını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kullanım için, TELLİOĞLU YEM Bölge Satış Müdürü’ne veya Yetkili Bayi’mize başvurunuz.
 


  Yemler ( kg / Gün)
    Konsantre Yemler
Süt Verimi (Kg/Gün) Üstün Mısır Silajı Saman
10 6,25 11,5 6
7 - 7
15 9 11 6
9,5 - 7,5
20 11,5 14 7
12,25 - 8,5
ÜSTÜN SÜT YEMİ
Temel Besin Maddeleri
Kuru Madde (en az) %88
Ham Protein (en az) %18
Ham Selüloz (en çok) %12
Ham Kül (en çok) %9
Ham Yağ (en az-en çok) %3,5-6
Kalsiyum (en az-en çok) %0,9-1
Fosfor (en az-en çok) %0,75
Sodyum (en az-en çok) %0,2-0,5
Vitamin A (en az) 12000 iu/kg
Vitamin D3 (en az) 3000 iu/kg
Vitamin E (en az) 35 mg/kg